Een eetbare tuin op basis van Permacultuur


Permacultuur (afkorting van permanent) gaat uit van een blijvende samenwerking tussen mens en natuur. 


Zorg voor de aarde, zorg voor jezelf en de overvloed samen delen, dat is waar het in de Permacultuur om gaat.

Dit resulteert in een duurzame manier van leven. Deze kan zich richten op allerlei aspecten van je leven: hoe teel je je voedsel, hoe ga je met water om, met energie, met bouwen, met elkaar etc.

In alles gaat het om het zoeken naar een evenwicht dat zichzelf in stand kan houden en waarbij we als mens niet voortdurend hoeven in te grijpen. 

De natuur is daarin ons voorbeeld. Goed kijken naar natuurlijke kringloop-processen leert ons hoe we te werk kunnen gaan.


In mijn kwekerij richt ik me vooral op de voedseltuin. Planten werken van nature met elkaar samen, als ze deel uitmaken van een systeem met een grote diversiteit. 

Veel variatie in de tuin, zorgt ervoor dat de plant niet onnodig hoeft te concurreren en dat de grond niet wordt uitgebuit.

Ook ontstaat er een tuin waarin gewenste insecten worden aangetrokken en plaag insecten geen kans krijgen.
Veel van onze wilde planten zijn eetbaar. Deze eetbare wilde planten zijn vaak meerjarige planten die ons elk jaar opnieuw van voedsel voorzien. 

Vroeger stonden ze vaak ook als zodanig bekend en werden gebruikt in de keuken.

   Vooral ook omdat bewezen is dat deze wilde eetbare planten een zeer belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid !

Heerlijke Daslook, Roomse kervel, wilde Rucola, de Brave Hendrik, Hertshoornweegbree etc. ;  we gaan ze weer opnieuw ontdekken en herwaarderen. 

  

Daarnaast kiest men binnen de permacultuur bij voorkeur voor vaste groenten en/of groenten die zich vanzelf uitzaaien.

Een duurzaam systeem en geen monocultuur van vele eenjarige soorten die elk jaar weer moeten worden uitgezaaid of aangeplant.


De collectie is naast een grote hoeveelheid eetbare wilde planten, ook uitgebreid met een aantal (niet inheemse) planten die goed passen in een eetbare permaculuurtuin.