Waarom een wilde plantentuin ?


De nederlandse natuur kent een enorme rijkdom aan bloemen en planten. Deze is echter verspreid over verschillende, soms ver uit elkaar liggende landschappen of eco-systemen.

Een specifieke bodemgesteldheid, vochthuishouding en/of bezonning ter plekke, zorgen ervoor dat telkens verschillende planten en dieren in onderlinge afhankelijkheid op een beperkt gebied samenleven.


Door op een klein oppervlak van park of tuin, de kenmerken van verschillende millieus na te bootsen, kunnen we die rijkdom aan kleuren en verschijningsvormen intensiever beleven.


Door meer natuur in de tuin, maakt U bovendien verbindingen mogelijk met kleine of grotere natuurgebieden in uw omgeving. Dit geeft planten en dieren meer kansen om zich te verplaatsen naar voor hen nieuwe gebieden. Meer levenskansen, minder soorten op de rode lijst !

<< terug                                          verder  >>